Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

 


Hlášení vrhu štěňat

 • Po uskutečněném vrhu nahlásí tuto skutečnost chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa.
 • Vyplní tiskopis „Hlášení vrhu“ podle předtisku a odešle poradci chovu nejpozději do jednoho týdne po vrhu.
 • Chovatel odesílá:        1x krycí list (2. část)

                                             2x přihlášku vrhu

                                             2x žádanku o tetovací čísla

 • V případě prvního vrhu feny kopii Průkazu původu feny a kopii Mezinárodně chráněné chovatelské stanice
 • Chovatel zapíše svůj vrh do „Knihy odchovů“, kterou obdržel při přeregistraci feny po bonitaci na Plemenné knize ČMKU,
 • Majitel krycího psa provede obdobně zápis do „Knihy krytí“
 • V případě, že v době vrhu nebude mít chovatel vyřízen mezinárodně chráněný název chovatelské stanice, může svůj vrh přihlásit se souhlasem majitele na chovatelskou stanici, ze které pochází fena. V tomto případě pak veškeré tiskopisy potřebné k vystavení průkazu původu štěňat musí být vystaveny na původního majitele feny – NE – na současného majitele chovné feny.

Přihláška k zápisu štěňat

 • formulář ke stažení zde
 • Řádně vyplněný tiskopis zašle chovatel 7 dní po vrhu zpět poradci chovu. Jeho vyplnění musí věnovat náležitou pozornost, protože na základě této přihlášky jsou vyplňovány průkazy původu štěňat. Při uvádění jmen štěňat se nejdříve zapíší psi, pak feny v abecedním pořádku. Stejný sled jmen musí být uveden i na žádance o tetovací značky.

Žádanka o zápisová čísla (Tetovací karta)

 • formulář ke stažení zde
 • Řádně vyplněný tiskopis zasílá chovatel zpět poradci chovu

Čipování (tetování) štěňat

 • Čipování provádí veterinář do podkoží na krku štěněte,  k tetovacímu číslu přiřadí kód čipu
 • Tetování provádí veterinář do pravého ušního boltce podle čísel přidělených plemennou knihou na žádance o zápisová čísla 
 • Veterinární lékař potvrdí správnost úkonu podle čísel v tiskopise podpisem a razítkem
 • Řádně vyplněnou žádanku o zápisová čísla pošle chovatel hlavnímu poradci chovu na adresu bichon-club@seznam.cz
 • Plemenná kniha následně vystaví průkazy původu pro štěňata a pošle je doporučeně dobírkou chovateli.

Kontrola vrhu

 • Kontrolu vrhu provádí ve stáří minimálně 7 týdnů (tj. 49 dnů) buď veterinář nebo po dohodě poradce chovu
 • formulář ke stažení zde

Průkaz původu

 • Po obdržení všech potřebných tiskopisů a podkladů vystaví plemenná kniha průkazy původu pro štěňata do 30 pracovních dnů.
 • Po obdržení průkazů původu chovatel překontroluje správnost všech údajů a na určeném místě se podepíše.
 • Při prodeji štěňat dbá na to, aby se podepsal i nový majitel.

Kniha odchovů

 • Každý majitel chovné feny obdrží od plemenné knihy ČMKU „Knihu odchovů“
 • Každý vrh je chovatel povinen do této knihy zapsat podle předtištěných rubrik a je povinen při každé kontrole tuto knihu předložit.
 • Při prodeji chovné feny se tato kniha stává majetkem nového majitele chovné feny stejně tak, jako průkaz původu feny.

Kniha krytí

 • Majitel krycího psa obdrží tuto  knihu od plemenné knihy ČMKU
 • Uvádí do ní každé krytí feny a další údaje dle předtisku.
 • Kniha krytí je součástí průkazu původu psa a při eventuálním prodeji musí být též předána novému majiteli.

Úhyn štěněte

 • Uhyne-li štěně dříve, než byly příslušné doklady odeslány poradci chovu, promítne tuto skutečnost do těchto dokladů, které potom odešle poradci chovu.
 • Stane-li se tak v době, kdy již byly doklady odeslány poradci chovu, musí chovatel toto ihned nahlásit poradci chovu, aby nebyly zbytečně vystaveny průkazy původu i na uhynulá štěňata.
 • Uhyne-li štěně, na které již chovatel obdržel průkaz původu, chovatel tento průkaz vrátí na plamennou knihu ČMKU. Po znehodnocení jej obdrží zpět.
 • Pokud má chovatel na uhynulé štěně již přidělené tetovací číslo na žádance o přidělení tetovací značky, provede na tomto tiskopise opravu o úhynu štěněte a tetovači jej předá již opravený.
TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava bez KV, Svornost, 31.10.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!