Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.


MANUÁL PRO CHOVATELE JAK POSTUPOVAT KDYŽ   ...... je zde 

Klub chovatelů Bichon á poil frisé, z.s.  je pyšný na své úspěšné psy a feny,          a proto je rád prezentuje 

V záložkách krycí psi a chovné feny naleznete přehled jedinců, jejichž majitelé (členové klubu)  mají zájem své bišonky představit. Součástí prezentace jsou i odkazy na CHOVATELSKÉ STANICE.

Info pro členy: Ke zveřejnění chovných jedinců je třeba zaslat na e-mailovou adresu bichon-club@seznam.cz foto, sken průkazu původu a skeny dosažených titulů šampionů. MultiCh. je u jména uveden v případě, že pes/fena dosáhl/a tří a více titulů národních šampionů. Neuvádí se titul vítěze výstavy. K další podrobnější prezentaci slouží webové stránky majitele, na něž je vložen aktivní odkaz ve fotografii.

Záložka Hlášené vrhy poslouží i zájemcům o štěňata bišonků. Tato je pravidelně doplňována v okamžiku vydání dalších krycích listů a aktualizována po nahlášení vrhu štěňat. Samotní chovatelé potom informují o volných  a rezervovaných štěńatech v sekci inzerce.

MANUÁL PRO CHOVATELE JAK POSTUPOVAT KDYŽ   ......

MANUÁL - když… se mojí feně NARODILA štěňata

Fenečka statečně odrodila a malinká štěňátka se mají čile k světu. Hledají struky a matka je láskyplně olizuje a masíruje. Teď nastal ten správný čas informovat majitele krycího psa o narození potomků. I on se bude jistě s Vámi těšit z radostné události. Podle počtu narozených pejsků – samečků a feneček – samiček, si dávejte na seznam jména k výběru. Každé chované plemeno psů ve vaší chovatelské stanici má samostatnou abecedu. Máte li jednu nebo čtyři fenky, je to jedno, vždy pokračujete podle písmen abecedy. Začnete tedy od písmene „A“ „B“ „C“ „D“ „E“ ……… „Z“ vždy bez háčků, pamatujte, že písmena „Č“  „Ď“ „Ř“ „Š“ „Ť“ „Ž“ se nepoužívají, pokud si netroufáte na písmeno „CH“ , můžete jej vynechat. Pečlivě vybírejte pokud možno jména důstojná a nehanlivá, nezapomeňte, že jména reprezentují Vámi odchované jedince po mnoho let. Jména se nesmí opakovat ani v další abecedě. Buďte v klidu, máte na to více než čtrnáct dní, pak si vybraná jména vypište do žádanky o zápisová čísla - tetovací karta. Nejprve se vpisují psi a pak fenečky. Jména jako celek, musí být seřazena abecedně. VZOR: ABBE, ABRO, ACAN, ACRO, ADEL, AZOU nebo například O´ANDE, O´MONDE, ONTHE

 

MANUÁL - když… potřebuji VYPLNIT veškeré tiskopisy

1. KROK  ŽÁDANKA O ZÁPISOVÁ ČÍSLA   ke stažení ZDE

 

Čtrnáct dní uteklo a vybraná jména štěňat teď vyplníte podle předchozích instrukcí do papírové nebo elektronické Žádanky o zápisová čísla  (dříve tzv. tetovací karta). Jistě Vám neuniklo, že po podání žádosti o KRYCÍ LIST, vám nepřišly žádné jiné tiskopisy, na které jste byli dříve zvyklí. Bez nejmenších potíží si otevřete v sekci CHOV – bišonek Formuláře ke stažení. Zde si najdete potřebné tiskopisy a ty si můžete stáhnout do počítače a přímo v něm vyplnit.  Řádně a kompletně -vyplněnou  Žádanku o zápisová čísla – od 1.1.2017 můžete NOVĚ zasílat elektronicky na bichon-club@seznam.cz předmět - HPCH nejpozději do 30 dnů od narození štěňat. Tímto výrazně zjednodušíte a urychlíte administrativu mezi chovatelem a ČMKU. Pokud máte potíže s vyplněním originálního formuláře, můžete požádat emailem nebo poštou poradce chovu o pomoc. HPCH KCHBPF tuto žádanku odešle elektronicky na PK ČMKU. Po přidělení čísel Vám naskenovanou kartu plemenná kniha zašle zpět na Váš email POVINNĚ UVEDENÝ V ŽÁDANCE O ZÁPISOVÁ ČÍSLA. Bez e mail adresy nelze využít tento rychlý a zjednodušený proces. Doporučenou poštou pak zasíláte tradičně Žádanku ve dvou stejnopisech přímo na adresu ČMKU, plemenná kniha 1, Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy. Čísla přiděluje a jeden z tiskopisů Vám zpět odešle Bc. Vilemína Kracíková - tel. 234 221 372  Během týdne se Vám žádanka vrátí na email, proto pečlivě kontrolujte maily i v nevyžádané poště - SPAM.

U fen nad 8 let a vrhu jedinců s chovnou podmínkou, je povinností chovatele neprodleně po narození štěňat informovat HPCH o vrhu a dohodnout si termín KONTROLY VRHU. (Ta musí být provedena nejpozději do 7 týdnů věku štěňat. Odběr štěňat z chovatelské stanice je možný až po 50. dni věku.)

 

!!! Vrhům starším více jak 6 týdnů lze čísla vydat jen na základě projednání radou plemenných knih a to pouze v odůvodněných případech. Proto s odesláním neotálejte. !!! Chovatel souhlasí, aby jeho osobní údaje byly použita pro potřebu KCHBPF a ČMKU, a svým podpisem na všech potřebných tiskopisech potvrzuje, že je chovatelem všech uvedených štěňat a jeho údaje jsou pravdivé.  !!!    

Jestliže jste v chovu úplní začátečníci, můžete s důvěrou požádat poradce chovu o pomoc s vyplněním této žádanky i ostatních tiskopisů.


ŽÁDANKA O ZÁPISOVÁ ČÍSLA SE POSÍLÁ VŽDY,  I V PŘÍPADĚ, ŽE ČIPUJETE!

2. KROK   PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT   ke stažení ZDE  A KONTROLA VRHU  ke stažení ZDE

Zase se podíváte na webové stránky klubu a stáhnete si v sekci Formuláře ke stažení PŘIHLÁŠKU K ZÁPISU ŠTĚŇAT do plemenné knihy a zároveň s ní i formulář KONTROLA VRHU. Stejně jako jste si vyplnili tetovací kartu, tak nyní vyplníte i přihlášku k zápisu štěňat včetně zápisových čísel. Po vyplnění přihlášku 2x vytisknete. Tiskopis kontrola vrhu, je VŽDY nedílnou součástí Přihlášky k zápisu štěňat, které pak zasíláte HPCH. Také si ji vytiskněte a přidejte jako přílohu k přihlášce. U standardních odchovů si můžete provádět kontrolu vrhu samokontrolou. Jste li začínající chovatel bez větších zkušeností, můžete požádat o kontrolu vrhu poradce chovu nebo veterinárního lékaře, který stejně provádí kontrolu jedinců při vakcinaci a čipování celého vrhu. Pokud však máte vrh povolený s podmínkou, musí kontrolu vrhu provádět výhradně HPCh nebo dílčí poradce chovu KCHBPF. Jedná se o vrhy u starší feny nad 8 let, nebo u vrhu chovného jedince s udělenou podmínkou. Kontrolou vrhu a potvrzením tohoto tiskopisu u vet. lékaře, můžeme jako klub nejenom sledovat kvality našich odchovů, ale  automaticky Vám jakožto chovateli zajistít archivaci důležitého dokumentu u hlavního poradce chovu. V případě výskytu pozdějších problémů, kdy noví majitelé chtějí uplatňovat nároky za jakkoliv nedokonalé štěně na chovateli, můžete přes HPCH zdokladovat, jaké klady a nedostatky Vaše štěňátko vykazovalo ve věku 6 týdnů věku.

Už se naplnil šestý týden života štěňátek a ten je pro ně velmi náročný. Čeká je první velká exteriérová prohlídka, kompletní odborná kontrola celkového výživného a zdravotního stavu. Dále je na řadě vystavení modrého cestovního petpassportu, registrovaného u Veterinární komory, označení mikročipem a první vakcinace každého štěněte. Nezapomeňte si vzít sebou již vyplněný tiskopis Kontrola vrhu k potvrzení zjištěných skutečností a Žádanku o zápisová čísla, kde Vám veterinární lékař vylepí samolepku čipu od každého štěněte a poté potvrdí razítkem a podpisem. Ke každému očipovanému štěněti Vám byly předány náhradní samolepky. Pokud nevlastníte čtečku čipů, dobře si každé štěňátko označte, aby při předání novým majitelům nedošlo k nechtěné záměně. Ještě jednou raději připomínám, že označení celého vrhu se provádí po šestém týdnu věku štěňat (viz zákon na ochranu zvířat) a to veterinárním lékařem či osobou pověřenou tímto úkonem.

 

Již od 1.1.2005 je mimo bolestivého tetování povoleno i označování štěňat mikročipem. Jedná se o velmi jednoduchý a velice šetrný zákrok pro štěňátko a nyní již ani cena není pro chovatele nijak závratná. Vy, jako chovatel, se můžete rozhodnout, kterou variantu zvolíte, ale celý vrh musí být označen stejným způsobem (nelze část vrhu tetovat a část čipovat). Přimlouvám se za všechna štěňátka, aby byla čipována. Bohužel v případě zastaralého tetování se často chrupavka tetovaného ucha štěněte nevratně poškodila a ucho se pak atypicky postavilo. Taková vada je pak příčinou výstavních neúspěchů. Pokud se přesto rozhodnete pro tetování, pak se Tetuje do pravého ucha.

 

VŠECHNA ŠTĚNATA  máte označena mikročipem, nebo tetováním, jsou navakcinována proti parvoviróze a psince, máte ke každému modrý pas registrovaný u veterinární lékařské komory, máte registrační formulář k mikročipu.

 

 

3. KROK  ODESLÁNÍ DOKUMENTŮ HLAVNÍMU PORADCI CHOVU

Do dvou měsíců od narození štěňat zašlete doporučenou poštou na adresu HPCH  

Senohrábková  Kamila – Hrubý Jeseník 178, 289 32 p. Oskořínek

tyto doklady:

{*}  Přihláška k zápisu štěňat  (řádně vyplněnou ve všech kolonkách a podepsanou)

{*}  1x  Kontrola vrhu   (potvrzenou veterinárním lékařem)

{*}  1x  Žádanka o zápisová čísla  (s vylepenými samolepkami čipů a potvrzenou veterinářem)

{*}  1x samolepka mikročipu od každého štěňátka pro nalepení do Průkazu původů

{*}  KL č.1 s doplněným datem vrhu a podpisy majitelů psa i feny

{*}  můžete přiložit i fotokopie výstavních ocenění rodičů, která jste plemenné knize doposud nezaslali k aktualizaci


HPCH vámi zaslané doklady překontroluje, potvrdí a odešle na Plemennou knihu ČMKU.

 

4. KROK  ODESLÁNÍ RODOKMENŮ MAJITELŮM ŠTĚŇÁTEK

Do jednoho měsíce od zaslání veškeré a kompletní dokumentace k zápisu štěňat, Vám ČMKU zašle na Vaší adresu zásilku s průkazy původu a to na dobírku. Po obdržení průkazů původu štěňat z ČMKU je povinností chovatele tyto průkazy zkontrolovat a PODEPSAT! Také upozorněte nové majitele na nutnost jejich podpisu v kolonce majitel na druhé straně rodokmenu. Nejlepším řešením je, když vy jako chovatel předvyplníte údaje o jeménu a adrese nového majitele, který po obdržení rodokmenu již pouze doplní vlastnoruční podpis. Průkaz původu je platný pouze se třemi podpisy. A sice podpis a razitko plemenné knihy, podpisy chovatele a majitele štěněte.
Bez výše uvedených tří podpisů je průkaz původu neplatný.

Při předávání štěňat si poznačte, které štěně dáváte kterému majiteli (podle tetovacích čísel), aby při předání modrých pasů a následně při rozesílání průkazů původu nedošlo k záměně !!!

Zároveň můžete nové majitele informovat o existenci našeho klubu - KCHBPF a předejte jim kontakt na webové stránky a  Přihlášku do klubu ke stažení

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava bez KV, Svornost, 31.10.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!