Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

O klubu

 

Klub chovatelů Bichon á poil frisé, z.s. k jeho vzniku a registraci Klubu na MVČR došlo v prosinci 1992. Od června 1993 byl Klub přijat jako asociovaný Klub ČMKU a v roce 1996 jako řádný člen, který se řídí zásadami ČMKU uznávané FCI. Klub chovatelů Bichon á poil frisé, z.s. má své členy v Čechách, na Moravě, v zahraničí a přihlásit se pomocí přihlášky může každá osoba ve věku nad 18 let. Zajišťuje a zaručuje kvalitní odchovy prioritně zdravých jedinců tohoto plemene, při naprostém respektování chovatelského řádu ČMKU a FCI. Vytváří ideální podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti a šíří osvětu o plemeni široké veřejnosti. KCHBPF, z.s. pravidelně pořádá klubové výstavy, speciální výstavu pro plemeno bichon a poil frisé, zajišťuje bonitace, vychovává mládež v soutěžích Dítě a pes, Junior handling atd. V neposlední řadě pořádá i volnočasové aktivity pro všechny členy klubu a jejich rodinné příslušníky. A to v podobě neoficiálních soutěží, přednášek, agility, dog dancing a dalších klubových akcí.

imageKlub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. je politicky nezávislá, odborná a společenská organizace, která sdružuje chovatele, přátele a milovníky tohoto plemene. Spolek se ve své činnosti zaměřuje na péči, zdokonalování a rozvoj plemene, na organizování a zabezpečování cílevědomé plemenitby, na zvyšování úrovně chovu a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností, Ve své činnosti se řídí pravidly FCI a nese zodpovědnost za úroveň plemene. Činnost klubu se opírá o zkušené chovatele tohoto plemene, kteří spolu s národními i mezinárodními rozhodčími jsou schopni i ochotni pomáhat začínajícím chovatelům. Klub zajišťuje chovatelský servis i majitelům psů, kteří nejsou členy Klubu, a to za stanovených finančních podmínek.       K.S.

 

BIŠONEK JE VŠESTRANNÝ PSÍK!

 

Uvádí se, že bišonek je typický společenský pes, kterého není problém kamkoli vzít. Je to pravda, bišonek je velmi přátelské plemeno psa nejen k dospělým lidem, ale i k dětem a snese se bez problémů i s jinými zvířaty. Rodiče se většinou obávají, aby jejich pes děťátku neublížil. Bišonek děti miluje. Je pro děti atraktivní pro svůj vzhled plyšové hračky. Mazlivá povaha se očekává spíše od feneček, ale věřte, že i temperamentní a sebevědomý pes samec se přijde rád pomazlit... Bišonek není ani typický gaučový pes, jak se může na první pohled zdát. Je to zdatný sportovec. Neztratí se ani mezi rychlými teriéry na agility parkuru. Velmi rád a rychle běhá, aportuje hračky a poměrně dobře se učí nové cviky a triky. S bišonkem tedy můžete začít i tančit. Několik bišonků už složilo úspěšně zkoušky z dogdancingu. Bišonek je na jednu stranu živý, temperamentní a fyzicky zdatný pes, který zvládne i dlouhou pěší túru, na druhou stranu má velmi klidnou a vyrovnanou povahu. Někteří jedinci poskytují i canisterapeutické služby hendikepovaným a starým lidem a dětem.
Takhle všestranný je bílý psík s krásnýma černýma očima - bišonek.

 

 

 

K čemu slouží Canisterapie:

 • vytvoření pozitivního prostředí formou canisterapie
 • hlazení psa, mazlení se s ním, tj. uspokojování potřeby něžnosti
 • povídání klienta s terapeutem, při němž zjišťuje, že i pes může být smutný, veselý, nemocný a pokud se o něj bude dobře starat a bude ho mít rád, bude mu pes dobrým kamarádem
 • terapeut se snaží navázat komunikaci klienta se psem, aby snížil jeho nesmělost a uzavřenost a podpořil spontánnost projevu ve vztahu k jiným osobám
 • v případě použití malého psa se rozvíjí ochranitelské a pečovatelské postoje, použije-li se velký pes, klient získá pocit bezpečí
 • forma společníka pro osamělé seniory
 • při poznávání nových věcí ve společnosti zvířete, dochází k odbourávání neopodstatněného strachu a odvedení pozornosti od vlastních potíží klienta
 • při použití skupinové terapie má klient ve „svém“ psovi spojence pro zvládnutí komunikace a chování v kolektivu
 • klient získává zájem o určité aktivity prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů, čímž se zvyšuje doba soustředění na danou činnost
 • pozorování chování psa a jeho stavby těla se rozvíjí u klienta pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem
 • prostřednictvím různých pomůcek a zadáváním úkolů klienta psovi se zlepšují komunikační dovednosti, rozšiřuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti
 • krmení psa či jiné situace, kdy je potřeba psa nevyrušovat, se využívají k nácviku sebeovládání
 • pro autisty je srozumitelný kontakt se zvířetem, které komunikuje jednoduše a jednoznačně a proto zde pes plní roli prostředníka v komunikaci s lidmi
 • formou různých společných her se zvyšuje u klientů motivace k pohybu i jejich pohybové schopnosti, rozvíjí se hrubá i jemná motorika, ve společnosti psa se klienti učí vhodně relaxovat
 • image

 

 

20 LET ČMKU

 

8.prosince 2012 jsem se za KCHBaPF zúčastnila slavnostního zasedání ČMKU , které se konalo v TOP hotelu Praha při příležitosti oslav 20 let ČMKU. ČMKU byla založena 5.prosince 1992. Důvodem byl rozpad Československa a na něj navazující potřeba nové organizační struktury české kynologie. Zakládajícími členy ČMKU byly: Český kynologický svaz, Českomoravský knologický svaz, Český svaz chovatelů, Českomoravská kynologická jednota, Moravskoslezský kynologický svaz, Svaz Česko-moravsko-slezských záchraných brigád kynologů, Sdružení kynologických klubů.Před nově vzniklou organizací stála celá řada úkolů. Patřila mezi ně tvorba jednotných kymologických předpisů souvisejících s chovem psů a hlavně pak obnova řádného členství  FCI, o které čeští kynologové rozpadem Československa přišli.Základní podmínky FCI byly jasné. Největší důraz byl kladen na odstranění členských subjektů zabývajících se obchodními činnostmi a jedna plemenná kniha. Požadavky byly splněny a v roce 1997 se Česká republika stala řádným členem FCI. Nejvyšším orgánem ČMKU je Valná hromada. Od prosince 1992 jich proběhlo jedenáct. Sídlo ČMKU je v Praze 7 Jankovcově ulici. V roce 2012 má ČMKU 85 řádných členů – samostatných právních subjektů a 3 členy asociované. Zastřešeno je 152 chovatelských klubů a široká škála výkonu od pracovního výcviku přes různé sporty, coursing a dostihy až po výcvik lovecký. V rámci ČMKU se ročně pořádá cca 480 výstav psů. Každoročně se pořádá soutěž Šampion šampionů, která je mehzi chovateli velmi oblíbená. FCI pověřilo Českou republiku pořádáním Evropské výstavy psů všech plemen 23. – 26. října 2014. V současné době se v rámci ČMKU chová 276 plemen uznaných FCI a 18 plemen neuznaných. Od roku 1994 bylo zapsáno 662 287 psů a fen. Česká republika je vnímána jako stát s vyspělou kynologií.

Při příležitosti oslavy byly uděleny 28 kynologům, kteří se svou prací nejvíce zasloužili o rozvoj a šíření kynologie u nás i v zahraničí pamětní medaile. Předávání bylo velmi slavnostní, celou akci velmi citlivě moderovala paní Tichá, která o každém vyznamenaném řekla pár slov. Mezi vyznamenanými, které naši vystavovatelé bišonků znají z výstavních kruhů byli mimo jiné paní  Ubrová , paní  Jílková, pan Mojžíš, MVDr Stanko, pan Václavík. Všem patří naše gratulace.

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava bez KV, Svornost, 31.10.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!