Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Klub chovatelů Bichon a poil frisé   z.s.

 

 


KÁRNÝ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BICHON A POIL FRISÉ

 

Dojde-li k porušení chovatelského a dalších řádů ČMKU nebo Klubu chovatelů Bichon a poil frisé, bude porušovatel potrestán podle kárného řádu výše uvedeného klubu, který byl vypracován dle nařízení ČMKU.

Bude-li nakryta chovná fena bez vystavení krycího listu, nebo bude-li nakryta dříve než byl krycí list vystaven anebo bude nakryta psem neuvedeným na krycím listě, bude chovatel (majitel nebo držitel chovné feny) potrestán tímto způsobem:

  • při prvním přestupku pokutou ve výši 1 500,- Kč
  • při druhém přestupku pokutou ve výši 3 000,- K
  • při třetím přestupku bude chovateli pozastaven chov na 2 roky

Pokud nakryje krycí pes fenu bez vystavení krycího listu, nebo dříve než byl krycí list vystaven, bude majitel (držitel)krycího psa potrestán tímto způsobem:

  • při prvním přestupku pokutou ve výši 1500,- Kč (do doby úhrady nebude krycí pes
  • doporučován na krytí a ani nebude uváděn na krycí list poradcem chovu
  • při druhém přestupku pokutou ve výši 3 000. Kč (do doby úhrady nebude krycí pes doporučován na krytí a ani nebude uváděn na krycí list poradcem chovu)
  • při třetím přestupku bude krycímu psovi pozastavena chovnost na 1 rok

Prodá-li chovatel štěňata před tetováním nebo před minimálním věkem štěňat (tj. 49 dní) bude potrestán pokutou ve výši 1 000,- Kč
Pokud chovatel uvede úmyslně nepravdivé údaje do přihlášky vrhu štěňat, bude potrestán pokutou ve výši 1 000,- Kč
Pokud chovatel v případě nezabřeznutí feny nevrátí krycí list po krytí do 75 dnů poradci chovu , nebude mu dříve vystaven další krycí list
Pokud chovatel bude prodávat štěňata subjektům, které obchodují se psy, bude okamžitě vyloučen z Klubu chovatelů Bichon a Poil frisé a o celé záležitosti výbor klubu informovat ČMKU i veškerou kynologickou veřejnost prostřednictvím kynologických časopisů. Pokud bude chovat i jiné plemeno, bude informován i klub pro toto plemeno. Totéž se týká i chovu psů bez PP.
Bude-li zjištěno nevhodné ustájení, živení a ošetřování všech jedinců Bichon a poil frisé. bude chovatel navržen ČMKU ke kárnému řízení.
Pokud někteří členové klubu budou organizovat akce pro plemeno Bichon a poil frisé pod hlavičkou KCHBPF bez vědomí výboru klubu, budou organizátoři této akce okamžitě vyloučeni z Klubu chovatelů Bichon a poil frisé.

O všech zahájených i ukončených kárných řízeních bude rovněž informován i Klub chovatelů bišonků.

Pokud dojde k hrubému porušení předpisů FCI, ČMKU jiným způsobem než je stanoveno v Kárném řádě KCHBPF, rozhodne o výši postihu chovatele nebo majitele plemena Bichon a poil frisé zvolená tříčlenná kárná komise (volená z členů výboru a chovatelského kolegia). Uložené postihy budou písemně zdůvodněny a budou obsahovat konkrétní skutkový stav, kdy kárná komise přestupek projednala a kdy celou záležitost uzavřel výbor klubu. Schválené rozhodnutí kárné komise musí být doručeno doporučenou poštou. Proti rozhodnutí je přípustné odvolání a to v e lhůtě 15 dnů předsedovi klubu, který rozhodne s konečnou platností.
Tento kárný řád byl projednán a schválen na Výroční členské schůzi Klubu chovatelů Bichon a poil frisé dne 27. listopadu 1999.
Novela kárného řádu byla projednána dne 18. 2. 2006 Výroční členskou schůzí Klubu chovatelů Bichon a poil frisé.

 

V následujícím souboru je kárný řád ke stažení.

Karny_ rad_ Klubu_ chovatelu_ Bichon_ a_ poil_ frise

Za Klub chovatelů bichon a poil frisé Výbor klubu

 

 

TOPlist
GOOGLE TRANSLATOR
ODPOČET DO NEJBLIŽŠÍ AKCE:
Klubová výstava bez KV, Svornost, 31.10.2020
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
KONTAKTUJTE NÁS
Sdílejte s námi radost z bišonků!